Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi

Son güncelleme tarihi: Mayıs 25, 2020

 

Bu Kiralama Sözleşmesi (”Anlaşma“), yazılı olan rezervasyon tarihi itibariyle ve belirtilen kişi(ler) veya Konuk (”Misafir“) ile, belirtilen ikametgahı (”Mülk“) kiralamayı kabul eden, toplam Kiralama ücreti ve burada açıklandığı gibi diğer iyi ve değerli hususlar için kira süresi boyunca imza sahibi veya yöneticisi (”Mülk Sahibi") arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır.

 

YERLEŞME

Misafir, kiralama süresinde herhangi bir zamanda, bu Anlaşmadaki Misafirlere uygulanan şartlara ve kısıtlamalara uyacağına, maksimum kişiden (Maksimum Misafir) daha fazla kişinin konaklamasına izin vermeyeceğini açıkça kabul ve taahhüt eder.

 

ŞART VE MÜLKÜN KULLANIMI

Mülk, "listelendiği gibi" koşulunda sağlanır. Mülk Sahibi (Temsilci, Yönetici, Sahip, Ev Sahibi, Eş Müdür, İşçi), İnternet erişimi, uydu veya kablolu TV erişimi veya jakuziler, şömineler gibi Mülkiyetteki tüm olanakların kullanılmasını sağlamak için elinden gelen çabayı göstermelidir. Mülk Sahibi, bu tür öğelerin çalışmamasından sorumlu tutulamaz, ancak mümkün olduğunca çabuk bildirilen sorunları düzeltmek için her türlü çabayı gösterecektir. Konuk, spa küvetleri, havuzlar, kaplıcalar, şömineler, güverte ve benzerleri gibi olanakların potansiyel olarak tehlikeli olabileceğini ve özellikle çocuklarla ilgili olarak, yanlış kullanıldığında potansiyel riskleri içerebileceğini ve bu tür kullanımların konukların kendi riski altında olduğunu açıkça kabul ve taahhüt eder.

 

Misafir, mülkün zarar görmesini veya zarar görmesini önlemek, mülkü her zaman temiz ve sağlıklı bir durumda tutmak için mülkü yalnızca konut amaçlı ve dikkatli bir şekilde kullanacaktır. Misafir ve izin verilen diğer misafirler gürültüden kaçınacak, komşuları rahatsız etmeyecek, Mülk Sahibini tehlikeye atmayacak veya rahatsız edici hareketlerden kaçınacaktır. Mülkü ahlaka aykırı, saldırgan veya yasa dışı amaçlarla kullanmayacak, suç işlemeyecek, herhangi bir yasayı veya Mülk Sahibinin kurallarını ihlal etmeyecek.

 

VARSAYILAN

Misafirin, bu Sözleşmenin şartlarına ve yükümlülüklerine uymaması durumunda, Mülkü geri teslim edecek, Mülkü iyi bir şekilde ve hasarsız olarak terk edecektir. Toplam Kira Ücretinin herhangi bir kısmı iade edilmeyecektir ve herhangi bir yasal işlem yapılması gerekiyorsa, geçerli taraf tahakkuk eden tüm masraflar için karşı taraftan geri ödeme hakkına sahip olacaktır.

 

DEVRETME VEYA ALT KİRALAMA

Konuk, mülkün herhangi bir bölümünü, aile üyesi veya misafiri olmayan ve bu Sözleşme kapsamında izin verilen Kişi sayısı dahilinde bulunmayan diğer kişilere tahsis etmeyecek, devretmeyecek veya kullanmasına izin vermeyecektir.

 

KAYIP RİSKİ VE TAZMİNAT

Misafir, izin verilen konukları veya ziyaretçileri tarafından mülke getirilen tüm kişisel ve diğer eşyalarını, herhangi bir hırsızlık, hasar, yıkım veya herhangi bir diğer kayıp nedeniyle Mülk Sahibini sorumlu tutmayacağını kabul eder. Misafir iş bu vesileyle, Mülk Sahibi ve iş ortaklarını, haleflerini, çalışanlarını ve yüklenicilerini her türlü masraf, hasar, yükümlülük, talep, yasal ücret ve diğer işlemlere karşı tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder. Misafir, Mülk Sahibi ve iş ortaklarını, haleflerini, çalışanlarını ve yüklenicilerini, izin verilen konuklarının veya ziyaretçilerinin, mallarının tahrip edilmesi, yaralanması veya can kaybı ile ilgili herhangi bir iddia nedeniyle tahakkuk ettirilen ücretlerden zararsız tutmayı açıkça kabul ve taahhüt eder.

 

MUAF TUTMAK

Misafir, Mülk Sahibine, onların haleflerine, çalışanlarına veya temsilcilerine resmi veya başka bir şekilde, Kiralamış olduğu Mülkün yakınında, etrafında veya çevresinde bulunan herhangi bir ortak tesis, aktivite veya etkinliklerde, yaralanma veya ölümle ilgili tazminat talep etmekten feragat edeceğini açıkça kabul ve taahhüt eder. Misafir, bu tür ortak tesis, aktivite veya etkinlikleri tamamen kendi inisiyatif, risk ve sorumluluğunda kullanmayı kabul eder.

 

GİRİŞ VE KONTROL

Mülk Sahibi, mülkün denetlenmesi veya mülkün potansiyel alıcılara veya diğer yetkili kişilere gösterilmesi amacıyla makul zamanlarda ve önceden bildirimde bulunarak mülke girme hakkını saklı tutar. Mülk Sahibi herhangi bir kişi veya Mülk için bir tehlike olabileceğine dair makul bir inancı veya sebebi varsa, önceden haber vermeksizin Mülke girebilir.

 

MÜLKÜN MÜSAİT OLMAMASI DURUMLARI

Mülk, Mülk Sahibi kontrolü dışındaki nedenler, olaylar veya koşullar nedeniyle Kiralama Süresi boyunca kullanılamıyorsa, Mülk Sahibi, Mülke eşit veya daha fazla misafir kapasitesi, yeri ve Misafirin makul memnuniyetini karşılayan diğer bir Mülk bulmak için gereken özeni ve iyi niyetli çabayı gösterecektir. Eğer bu tür bir Mülk bulunamaz veya bulunamıyorsa, Mülk Sahibi, Misafir tarafından yapılan tüm ödemeleri derhal iade edecektir; bu Anlaşmanın feshedilmesi, Misafir ve Mülk Sahibinin bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir şekilde başka bir yükümlülüğü kalmayacaktır. 

 

KİRA SÖZLEŞMESİNE EK ŞARTLAR

Burada yer alan standart şartlara ek olarak, Misafir, Mülkün kiralanması için aşağıdaki ek hüküm ve koşulların geçerli olduğunu kabul eder:

 

  1. İşbu Sözleşme, taraflar arasında Mülkün kirasına ilişkin sözleşmenin tamamını içerir ve aynı sözleşme hem Misafir hem de Mülk Sahibi tarafından yazılı olarak imza olmadıkça, işbu sözleşmeye herhangi bir değişiklik veya düzenlemeleri geçersiz olacaktır.
  2. Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.
  3. “Mülk Sahibi” ve “Misafir” kelimeleri kendi mirasçılarını, haleflerini, temsilcilerini içerecektir.
  4. Bu Anlaşmanın ihlali veya herhangi bir hükmüne uyulmaması, bu Anlaşmadan veya sonraki ihlallerden feragat edilmiş olarak kabul edilmemelidir.
  5. Buradaki herhangi bir hükmün geçersiz olması durumunda, Anlaşmanın geri kalanı etkilenmeyecektir.
  6. Bu Anlaşma uyarınca verilmesi gereken herhangi bir bildirim yazılı olmalı ve burada yer alan iletişim bilgilerine gönderilmelidir.
  7. Bu Anlaşma, her biri orijinal olan, ancak birlikte ele alınan bir veya daha fazla muadiller tarafından imzalanabilir.
  8. Dijital imzanın uygulanması geçerli bir imza olarak kabul edilir. Özel not: Devam düğmesini tıklarsanız, dijital olarak doğrulanmış bir imza atar ve Kira Sözleşmesini kabul etmiş olursunuz.